Cylchgrawn ‘Wcw a’i ffrindiau’ Magazine

Wcw a’i Ffrindiau – cylchgrawn lliwgar i blant rhwng 3 a 7

Cylchgrawn llawn hwyl gyda Peppa Pinc, Sali Mali, Rwdlan, Ben Dant, Dewin a Doti ac Wcw ei hun!

• Straeon
• Posau a gweithgareddau
• Cystadlaethau
• Jôcs
• Annog dychymyg a chreadigrwydd

Wedi’i gynllunio ar gyfer plant meithrin a darllenwyr cynnar, mae pob rhifyn yn llawn deunydd i helpu gyda darllen, ysgrifennu a rhifo… ac mae’n lot o hwyl!

Dim ond £25 am flwyddyn. Bydd y cylchgrawn yn cael ei ddosbarthu i’ch plentyn yn yr ysgol gan ddechrau gyda rhifyn Rhagfyr. Mae angen i chi archebu cyn Tachwedd 20fed.

Tanysgrifiwch yma: https://360.cymru/tanysgrifio/wcw/?ysgol=6652263

A colourful Welsh magazine for children aged 3 to 7 – with an English translation for parents

Full of well-known children’s characters including Peppa Pig, Sali Mali, Rwdlan, Ben Dant, Dewin a Doti and WCW himself!

• Stories
• Activities and Puzzles
• Competitions
• Jokes
• Encourages imagination and creativity

Designed for pre-schoolers and early readers, each issue is full of material to help with Welsh reading, writing and counting… and it’s a lot of fun!

Don’t speak Welsh? Don’t worry! The magazine includes a full translation for non-Welsh speaking parents, so you can join in.

Only £25 a year. The magazine will be distributed through the school, starting with the December issue. You’ll need to subscribe before 20 November.

Subscribe here: https://360.cymru/tanysgrifio/wcw/en/?ysgol=6652263