Clwb ar ôl ysgol ar ParentPay / After school club on ParentPay

Mae hi nawr yn bosib archebu a thalu am ddyddiau penodol i’r clwb ar ôl ysgol ar ParentPay felly a wnewch chi os gwelwch yn dda ei ddefnyddio os ydech am i’ch plentyn fynychu’r clwb o yfory ymlaen.

It’s now possible to book and pay for specific days for the after school club on ParentPay. Could you therefore use this if you need your child to attend the after school club from tomorrow onwards.