Clwb ar ol Ysgol / After school club

A wnewch chi sicrhau eich bod yn archebu a thalu am le drwy ParentPay os ydech am i’ch plentyn fynychu’r Clwb Ar Ol Ysgol os gwelwch yn dda. Rhaid gwneud hyn cyn 12:0opm ar y diwrnod mae’r plentyn i fynychu. Diolch am eich cydweithrediad.

Could you please ensure that you book and pay before hand if you need for your child to attend the After School Club. This must be done by 12:00pm on the day the child is to attend. Thank you for your cooperation.