Casglu disgyblion yn y prynhawn / Collecting pupils in the afternoon

Nodyn i’ch hatgoffa  bod amser casglu yn y prynhawn yn ol i fod yn 3:30pm ar gyfer y dosbarthiadau Derbyn i Bl 6 o heddiw ymlaen. Mae amser agor y giat i rieni a gwarchodwyr fynd rownd at y dosbarthiadau hefyd yn newid yn ol i fod yn 3:20pm.

 

A reminder that the end of the day for Reception to Year 6 classes is now back to being 3:30pm.  The time that the gate is opened for parents and carers to go around to the classes will also revert back to 3:20pm.