Brechiad Y Ffliw / Flu Vaccine 19.11.19

Derbyn – Blwyddyn 6

Os ydych yn dymuno i’ch plentyn dderbyn brechiad y ffliw yn yr ysgol, mae angen dychwelyd y ffuflen gydsynio cyn gynted â phosib, os gwelwch yn dda.  Mae mwy o ffurflenni ar gael o swyddfa’r ysgol.

Reception – Year 6

If you wish for your child to receive the flu vaccine at school, please return the consent form as soon as possible.  More forms are available from the school office.

Diolch / Thank you