Bagiau / Bags

Dosbarth Derbyn i Bl 6 / Reception class to Year 6

Cofiwch ddychwelyd y bagiau ddanfonwyd adref efo’r plant ddiwedd y tymor yfory efo 3 eitem sydd yn arbennig iddynt ar gyfer gweithgaredd yn y dosbarthiadau.  Bydd yr eitemau yn cael eu danfon adref ddiwedd y dydd yfory.

Please remember to return the bags that were sent home with the children at the end of last term tomorrow. In the bags, we’d like 3 items that are special to the children ready for a class activity tomorrow. The items will be returned home with the children at the end of the day.