Amserlen dychwelyd wedi ei diweddaru / Updated return to school timetable

Yn dilyn y cyhoeddiad dydd Gwener diwethaf y bydd y disgyblion nol am dair wythnos yn hytrach na phedair, isod mae’r amserlen newydd ar gyfer Ysgol Plas Coch. Byddwn yn cyhoeddi mwy o fanylion drwy’r safle gwe a’r app yn ystod yr wythnos. Gwerthfawrogem pe baech yn gallu rhannu’r amserlen newydd drwy eich rhwydweithiau rhieni fel fod pawb yn derbyn y wybodaeth wedi ei diweddaru. Hefyd isod mae fersiwn Cymraeg a Saesneg o’r llythyr am y newid dyddiad.

Following the announcement on Friday to say that the pupils will be back for three weeks instead of four, below is the new timetable for Ysgol Plas Coch. We’ll be sending some further information via the school website and app during this week. We’d appreciate if you could share this with other parents and carers through your various parent networking groups so that everyone receives the updated information. Also below is a bilingual version of the date change letter.

29/6 – Derbyn / Reception

30/6 – Blwyddyn 1

1/7 – Blwyddyn 2

2/7 – Blwyddyn 4

3/7 – Blwyddyn 5

 

6/7 – Blwyddyn 3

7/7 – Blwyddyn 4

8/7 – Blwyddyn 5

9/7 – Blwyddyn 6

10/7 – Neb, heblaw am blant gweithwyr allweddol / No one except for key workers children

 

13/7 – Derbyn / Reception

14/7 – Blwyddyn 1

15/7 – Blwyddyn 2

16/7 – Blwyddyn 3

17/7 – Blwyddyn 6

Llythyr newid dyddiad diwedd y tymor / End of term date change letter