Adroddiadau Diwedd Blwyddyn / End of Year Reports

I’r rheiny sydd wedi nodi yr hoffent ddod i’r ysgol i gasglu adroddiadau diwedd blwyddyn, mae’r canlynol yn barod i gael eu casglu:

For those that have noted that they’d like to collect the end of year reports from the school, the following are now ready for collection:

Clywedog

Bers

Erddig

Clwyd

Dyfrdwy

Gwenfro

Llywelyn

Glyndwr

Gwenllian