Y Cyfnod Sylfaen / Foundation Phase – Nodyn Atgoffa/Reminder

Mabolgampau/Sports Day   2.7.19

Cofiwch bod angen i’ch plant ddod i’r ysgol yfory yn eu gwisg ymarfer corff (crys T gwyn, siorts du a phympiau/trainers)

Please remember to send your children to school tomorrow wearing their P.E. Kit (white T-shirt, black shorts and pumps/trainers)