Trip sinema Meithrin, Derbyn, Blwyddyn 1 a 2 / Nursery, Reception, Years 1 and 2 cinema trip

Nodyn i atgoffa rhieni a gwarchodwyr disgyblion Meithrin, Derbyn, Blwyddyn 1 a 2 y byddant yn mynd i’r sinema bore ‘fory (Llun). A wnewch chi’n siwr fod eich plant yn cyrraedd yn brydlon erbyn 9:00am os gwelwch yn dda gan na fydd y bysus yn gallu aros i unrhyw un sy’n hwyr. Ni fydd angen bwyd / fferins arnynt – fe fydd yr ysgol yn mynd a bwyd bore efo ni iddyn nhw.

Rhieni Meithrin – ni fyddwn yn ol tan 11:45am – 12:00pm.

 

A note to remind Nursery, Reception, Years 1 and 2 parents that the children will be going to the cinema tomorrow morning (Monday). Please ensure that your child arrives in school by 9:00am as the buses won’t be able to wait for anyone that is late. The children won’t need to bring any food / sweets with them, the school will be taking a snack for the children to have. 

Nursery parents – the children won’t be back in school until 11:45am – 12:00pm