Sesiynau Byw y Cyfnod Sylfaen / Foundation Phase Live Sessions

Os ydych chi’n dymuno i’ch plentyn ymuno mewn sesiwn fyw wythnos nesaf, a wnewch chi sicrhau eich bod yn ymateb i’r gwahoddiad ar SeeSaw os gwelwch yn dda.  Mae’n rhaid cwblhau’r cytundeb cyn y sesiwn, mae’r linc yn yr ebost anfonwyd am y sesiynau byw.  Os nad ydych chi wedi derbyn ebost, cysylltwch â’r ysgol ([email protected])

 

If you would like your child to join in a live session next week, please ensure that you respond to the invitation on SeeSaw.  The contract must be completed before the session, the link can be found in the email sent about the live sessions.  If you have not received an email, please contact the school ([email protected])