SeeSaw i Meithrin, Derbyn, Bl 1 a 2 / SeeSaw for Nursery, Reception, Years 1 and 2

Gweler isod lythyr i rieni a gwarchodwyr Meithrin, Derbyn, Bl 1 a 2 am waith a gweithgareddau o dydd Llun nesaf ymlaen.

Please see below a letter for Nursery, Reception, Year 1 and 2 parents regarding work and activities from next Monday onwards.

Llythyr SeeSaw Letter