Meithrin, Derbyn, Bl 1 a 2 / Nursery, Reception, Years 1 and 2

Isod mae lincs i weithgareddau ar gyfer dosbarthiadau Meithrin a Derbyn a Bl 1/2. Cysylltwch efo athrawes eich plentyn neu efo’r ysgol os hoffech gopi papur o unrhyw weithgareddau.

Below are links to activities for Nursery and Reception, Years 1 and 2. Please let your child’s teacher or the school know if you’d like paper versions.

Meithrin a Derbyn

https://www.dropbox.com/sh/87tmtghm6iu81vv/AADOjyPaUcZXwnYpDyPljQ6wa?dl=0

Amserlen Meithrin Wythnos 2 / week 2 Nursery timetable

Amserlen Derbyn Wythnos 2 / Week 2 Reception timetable

 

Blwyddyn 1 a 2

Llythyr Bl 1 a 2 / Year 1 and 2 letter

Gweithgareddau Bl 1 a 2 Activities

https://www.dropbox.com/sh/pbju7297px51qio/AAB0k1XQGfQkt2VF6ai2NP4oa?dl=0