Meithrin, Derbyn, Bl 1 a 2 / Nursery, Reception, Years 1 and 2

Mae ebost newydd ei yrru i rieni a gwarchodwyr disgyblion Y Cyfnod Sylfaen sy’n cynnwys mwy o wybodaeth am ail gychwyn dysgu wyneb i wyneb

An email has just been sent to Foundation Phase parents and carers regarding a return to face to face learning