Meithrin, Derbyn, Bl 1 a 2 / Nursery, Reception, Years 1 and 2

Dyma weithgareddau yr wythnos yma i’r Meithrin, Derbyn. Bl 1 a 2. Bydd copiau papur ar gael i’w casglu o’r ysgol o fore Mawrth (19eg) ymlaen.

Below are this week’s activities for Nursery, Reception, Years 1 and 2. Paper copies will be available from the school from Tuesday morning (19th).

Meithrin a Derbyn

Amserlen Meithrin Timetable

Amserlen Derbyn Timetable

https://www.dropbox.com/sh/87tmtghm6iu81vv/AADOjyPaUcZXwnYpDyPljQ6wa?dl=0

 

Blwyddyn 1 a 2

Wythnos 7 / Week 7

https://www.dropbox.com/sh/29d4810clvflmrt/AABWVszfzAPhqpmm8F9gA41na?dl=0