Meithrin, Derbyn, Bl 1 a 2 / Nursery, Reception, Years 1 and 2

Isod mae manylion am weithgareddau’r wythnos yma i ddisgyblion Meithrin, Derbyn Bl 1 a 2. Os hoffech gael y gweithgareddau ar ffurf papur, gallwch gasglu pecyn o’r ysgol ar ol 2:00pm prynhawn yma.

Below are details on this week’s activities for Nursery, Reception, Year 1 and 2 pupils. Paper packs will be available to collect from the school after 2:00pm today.

Meithrin a Derbyn

https://www.dropbox.com/sh/87tmtghm6iu81vv/AADOjyPaUcZXwnYpDyPljQ6wa?dl=0

Amserlen Meithrin / Nursery timetable

Amserlen Derbyn / Reception Timetable

 

Blwyddyn 1 a 2

https://www.dropbox.com/sh/o2ht03bc4o5fwfv/AABaPY_EZbvpsCSgkJlrruNTa?dl=0