I sylw rhieni disgyblion Y Cyfnod Sylfaen / FAO of Foundation Phase children parents and carers

Gweler isod lythyr ynglyn dysgu wyneb i wyneb i ddisgyblion Y Cyfnod Sylfaen yn dilyn yr hanner tymor. Mae copi wedi ei ebostio at rieni a gwarchodwyr y  Cyfnod Sylfaen yn ogystal.

Below is a letter regarding a return to face to face learning for Foundation Phase pupils after half term. A copy has been emailed to Foundation Phase parents and carers as well.

Llythyr i rieni a gwarchodwyr Cyfnod Sylfaen / Letter for Foundation Phase parents and carers