Erddig – gymnasteg/gymnastics

Cofiwch fod dosbarth Erddig yn mynd am wers gymnasteg yfory – bydd angen i’r plant ddod i’r ysgol yn gwisgo siorts du a chrys-T gwyn gyda throwsus loncian a siwmper ysgol os gwelwch yn dda.

Please remember that Erddig class will be having their gymnastics lesson tomorrow – the children will need to come to school wearing black shorts and white T-shirt with joggers and their school sweatshirt please.