Eisteddfod Yr Urdd / Urdd Eisteddfod

I bawb sy’n cystadlu yn Eisteddfod yr Urdd / FAO of those competing in the Urdd Eisteddfod

 

Rydym wedi cael cadarnhad terfynol mai dyddiad Eisteddfod Rhanbarth yr Urdd eleni fydd dydd Sadwrn, Mawrth 26ain yn Ysgol Bro Alun, ar gyfer cystadlaethau unigol, deuawdau, ymgomau a phartion llefaru. Bydd y parti deulais yn mynd yn syth drwodd i’r Genedlaethol yn Ninbych ddiwedd mis Mai. Ni fydd yna Eisteddfod Gylch yn cael ei chynnal eleni.

Byddwn yn gyrru manylion pellach i’r rhai sy’n cystadlu unwaith y byddwn wedi eu derbyn.

 

We’ve had final confirmation that there won’t be a local Urdd Eisteddfod this year, just an area one (Flint / Wrexham) to be held at Ysgol Bro Alun on Saturday, March 26th, for everyone competing in individual competitions, duets, “ymgom” and recitation groups. The “parti deulais'” will go straight through to the National Urdd Eisteddfod in Denbigh at the end of May. 

We will send further details to those competing as soon as we receive them.