Eisteddfod yr Urdd / Urdd Eisteddfod

Wedi ei atodi mae manylion ar gyfer y plant fydd yn cystadlu yn Eisteddfod Gylch yr Urdd ym Mro Alun, dydd Sadwrn yma, Chwefror 29ain. Cysylltwch a’r ysgol os oes gennych unrhyw gwestiynau.

Attached below are details for the children that will be competing in the Urdd eisteddfod at Bro Alun this coming Saturday, February 29th. Please contact the school if you have any questions or require any further information.

Llythyr Eisteddfod Gylch  / Area Eisteddfod letter

Rhagbrofion / Prelims

Rhaglen Eisteddfod prynhawn / Afternoon Eisteddfod programme