Eisteddfod Yr Urdd – Urdd Eisteddfod 2022

Os hoffai eich plentyn gystadlu yn yr Eisteddfod eleni, mae angen dychwelyd y slip sydd ar y llythyr atodedig cyn gynted â phosib os gwelwch yn dda.  Ni allwn dderbyn y slipiau ar ôl Dydd Mercher, Chwefror 9fed.  Mae’r manylion am ymaelodi â’r Urdd ar yr ail llythyr atodedig.

If you child would like to compete in this year’s Eisteddfod, the slip on the attached letter needs to be returned to school as soon as possible please. We cannot accept any slips after Wednesday, February 9th.  Information about joining the Urdd are on the second attached letter.

Llythyr Yr Urdd Letter

Urdd 2021-22