Eisteddfod yr Urdd / Urdd Eisteddfod

Mae llythyr isod sy’n cynnwys gwybodaeth am gystadlu yng nghystadlaethau eisteddfod yr Urdd eleni. Heyd, mae doleni isod i ymaelodi efo’r Urdd, cofrestru i gystadlu a’r rhestr testunau.

Below is a letter containing information on competing in this year’s Urdd eisteddfod. Also below are links to become a member of the Urdd, registering to compete and the list of competitions (syllabus).

Eisteddfod yr Urdd 2024

Urdd Eisteddfod 2024 

Ymaelodi: https://www.urdd.cymru/cy/ymuno/

Become a member: https://www.urdd.cymru/en/join/

Cofrestru i gystadlu: https://www.urdd.cymru/cy/eisteddfod/2024/cystadlu-yn-eisteddfod-yr-urdd-2024/

Register to compete: https://www.urdd.cymru/en/eisteddfod/2024/cystadlu-yn-eisteddfod-yr-urdd-2024/

Rhestr testunau: https://www.urdd.cymru/cy/eisteddfod/2024/rhestr-testunau/

Syllabus: https://www.urdd.cymru/en/eisteddfod/2024/rhestr-testunau/