Eisteddfod Cylch yr Urdd / Urdd Area Eisteddfod

Wedi ei atodi isod mae llythyr am Eisteddfod Cylch yr Urdd sydd i’w chynnal dydd Sadwrn yma, Mawrth 2il yn Ysgol Bro Alun. Hefyd isod mae amserlen y rhagbrofion a rhaglen yr eisteddfod yn y prynhawn.

Unigolion i gyrraedd erbyn amseroedd y rhagbrawf.

Parti a Cor Cerdd Dant – cyrraedd erbyn 12:30pm ogydd (er mwyn cael ymarefer efo’r cyfeilydd)

Cor – cyrraedd erbyn 1:30pm ogydd

Os oes gennych unrhyw gwestiwn, cysylltwch efo’r ysgol

 

Attached below is a letter with details about the Urdd Area Eisteddfod being held this coming Saturday, March 2nd at Ysgol Bro Alun. Also below is the prelims times and the programme for the Eisteddfod in the afternoon.

Those competing in individual competitions are to arrive by their prelim time.

Cerdd Dant party and Cerdd Dant choir – arrive by 12:30pm (so that they can have a practice with the accompanist)

Choir – arrive by 1:30pm

If you have any questions, please contact the school

 

Llythyr Eisteddfod Cylch yr Urdd 2024 Urdd Eisteddfod letter

Rhaglen Rhagbrofion / Prelims timetable

Rhaglen Cylch Wrecsam (prynhawn) / Wrecsam Area Programme (Afternoon)