Crocky trail Bl. 3 a 4

Crocky trail, Bl. 3 a 4 YFORY
Nodyn i atgoffa, Mae’r plant i wisgo siwmper a chrys polo ysgol gyda dillad ac esgidiau addas ar gyfer y tywydd ar y diwrnod. Mae’r llwybr yn gallu bod yn fwdlyd felly gofynnwn i’r plant ddod â siorts/crys-T sbâr gyda nhw mewn bag. Bydd angen pecyn bwyd arnynt heblaw bod eich bod wedi archebu o’r gegin. Bydd y bws yn gadael o fewn oriau ysgol ac yn cyrraedd yn ôl i’r ysgol am tua 4:30pm.
A note to remind, The children are to wear their school jumper and polo shirt together with suitable clothing/footwear for the weather on the day. Because the Crocky Trail can be muddy, we ask that the children bring spare shorts/T-shirt with them in a bag. They will need a packed lunch unless already ordered from the school kitchen. The bus will be leaving within school hours and return to school at about 4:30pm