Clochdy San Silyn – gymnasteg/gymnastics

Nodyn i’ch atgoffa bod dosbarth Clochdy San Silyn yn mynd i gael gwers gymnasteg yn Queensway bore fory (6.7.23) a bore Iau nesaf (13.7.23).  Bydd angen i’r plant ddod i’r ysgol yn gwisgo siorts du a chrys-T gwyn gyda throwsus loncian a siwmper ysgol ar y diwrnodau yma os gwelwch yn dda.

Just a note to remind you that Clochdy San Silyn class will be having a gymnastics lesson at Queensway tomorrow morning (6.7.23) and next Thursday morning (13.7.23).  The children will need to come to school wearing black shorts and white T-shirt with joggers and their school sweatshirt on these days please.