Dim ymarfer Pel-droed/ No football practice

Ni fydd ymarfer pel-droed ar ôl ysgol heno.  There will be no football practice after school tonight. Diolch