Clwyd – Ysgol Goedwig/Forest School

Bydd dosbarth Clwyd yn mynd i’r Ysgol Goedwig prynhawn yfory, Dydd Iau, Mehefin 20fed.  Bydd yn rhaid i’r disgyblion wisgo dillad addas sy’n gorchuddio’r breichiau a’r coesau ac esgidiau addas i’w newid i mewn iddynt er mwyn mynd allan i’r ardal Ysgol Goedwig.

Clwyd class will be having a Forest School session tomorrow afternoon, Thursday, June 20th.  The pupils will need to wear suitable clothes that cover their arms and legs and suitable shoes to change into in order to go out into the Forest School area.