Mabolgampau/Sports Days

Gweler isod y dyddiadau ar gyfer y mabolgampau eleni – bydd mwy o fanylion i ddilyn yn nes at yr amser:-

See below the dates for this year’s sports days – further details will follow nearer the time:-

Meithrin a Derbyn:  Dydd Mawrth, Gorffennaf 2il yn y bore

Nursery and Reception:  Tuesday, July 2nd in the morning

Blwyddyn 1 a 2:  Dydd Mawrth, Gorffennaf 2il yn y prynhawn

Year 1 and 2:  Tuesday, July 2nd in the afternoon

Blwyddyn 3, 4, 5 a 6:  Dydd Gwener, Gorffennaf 5ed yn y bore

Year 3, 4, 5 and 6:  Friday, July 5th in the morning