WYTHNOS NESAF / NEXT WEEK

Cofiwch y bydd y disgyblion y cymryd rhan mewn milltir ddyddiol noddedig yn ystod yr wythnos nesaf.  Mae hyn yn gyfle gwych i ni geisio codi arian ar gyfer yr ysgol mewn cyfnod heriol tu hwnt.  Gan ddiolch i chi o flaen llaw am bob cefnogaeth.  Ffurflenni noddi i gael eu dychwelyd erbyn dydd Gwener nesaf, 28ain o Fehefin os gwelwch yn dda.

Gwisg addysg gorfforol trwy gydol yr wythnos.

Mae’n darogan tywydd braf felly plis danfonwch het haul ac eli haul gyda’ch plentyn.

Just a note to remind you that the pupils will be taking part in a sponsored daily mile next week.  This will give us a fantastic opportunity to raise funds for the school in a very challenging way.  We would like to thank you in advance for all your support.  Please return sponsorship forms to school by next Friday, 28th June.

Pupils are to wear their P.E. kit throughout the week.

Warm weather is forecast so please send a hat and suncream with your child.