Canslo Pro Skill Soccer / Pro Skill Soccer cancelled

Oherwydd y tywydd a’r rhagolygon am weddill y dydd, mae Pro Skill Soccer y prynhawn ‘ma wedi cael ei ganslo. Fe fydd sesiwn ychwanegol yn cael ei hychwanegu ar ddiwedd y gyfres yma o sesiynau ar Fawrth 5ed.

Due to the weather and the forecast for the rest of the day, today’s Pro Skill Soccer session has been cancelled. An additional session will be added on to this group sessions on March 5th.