Bers ac Erddig – Ymarfer Corff/P.E. Lessons

Bydd angen i ddosbarthiadau Bers ac Erddig ddod i’r ysgol yn eu dillad ymarfer corff ar ddydd Mercher os gwelwch yn dda.  Hefyd, hoffwn eich atgoffa bod plant dosbarth Erddig yn mynd i gael gwersi gymnasteg yn Queensway ar ddydd Iau, felly bydd angen iddynt ddod yn eu dillad addysg gorfforol ar ddydd Iau hefyd.  Diolch.

The children in Bers and Erddig classes will need to come to school in their P.E. clothes on a Wednesday please.  Also, we would like to remind you that the children in Erddig class will be having gymnastic lessons in Queensway on a Thursday and will therefore need to come to school in their P.E. clothes on a Thursday too.  Thank you.