At sylw Bl.5 a 6/ For the attention of Yr. 5 and 6

Bydd angen dod mewn dillad ymarfer corff eto yfory os gwelwch yn dda. Dobsarth Coed Ywen a San Silyn, bydd angen dod a’ch dillad ysgol goedwig gyda chi. Er y tywydd braf, cofiwch bod angen trowsys, top llewys hir ac newid o esgidiau.
Please wear your P.E kit again tomorrow. Coed Ywen and San Silyn pupils will need to bring Forest school clothing with them also. Despite the warm weather, please remember that you will need trousers, a long sleeve tops and a change of shoes.