At sylw Bl 6 / For the attention of Year 6

Bydd Bl. 6 yn mynychu sesiwn gymnasteg bnawn fory, felly bydd gofyn iddynt ddod yn eu gwisg ymarfer corff yfory os gwelwch yn dda.
Year 6 will be going to a gymnastic session tomorrow so will need to come to school in their sports kit.
Many thanks/Diolch