At sylw Bl. 3, 4 a 5/ For the attention of Yr. 3, 4 and 5

Bydd angen gwisg addysg gorfforol ar flynyddoedd 3 a 4 yfory os gwelwch yn dda. Blwyddyn 5 i ddod a dillad ysgol goedwig gyda nhw os gwelwch yn dda.
Years 3 and 4 will need to come to school in their P.E kit tomorrow please. Year 5 to bring their Forest School clothing with them.
Diolch am eich cydweithrediad.