At sylw Bers ac Erddig / For attention of Bers and Erddig

Ni fydd angen i’ch plant ddod i’r ysgol yn eu dillad ymarfer corff yfory (Dydd Mercher) ond gofynnwn iddynt ddod i’r ysgol yn eu dillad ymarfer corff Dydd Iau os gwelwch yn dda.

The children will not be required to come to school in their P.E. clothes tomorrow (Wednesday) but we ask that they come to school in their P.E. clothes on Thursday please.

Diolch / Thank you