Trefniadau casglu plant y Cyfnod Sylfaen o’r ysgol heddiw / Arrangements to collect Foundation Phase children from school today

Ni chaniateir mynediad ar hyn o bryd i fuarth y Cyfnod Sylfaen oherwydd gwaith cynnal a chadw. Mae’r trefniadau i gasglu plant y Cyfnod Sylfaen am 3:30pm heddiw fel a ganlyn:
Plant Derbyn – o ddrws Meithrin/Derbyn i’r chwith i’r brif fynedfa.
Blynyddoedd 1 a 2 – O’r drws i’r cyntedd yng nghefn yr ysgol. Cerddwch o amgylch yr ysgol heibio’r estyniad os gwelwch yn dda.
Diolch yn fawr.
No access is currently allowed on the Foundation Phase yard due to maintenance work. Arrangements to collect Foundation Phase children at 3:30pm today are as follows:
Reception children – from the Nursery/Reception door to the left of the main entrance.
Years 1 and 2 – From the door to the foyer at the back of the school. Please walk around the school taking the route to the right of the main entrance.
Diolch yn fawr.