Tocynnau ychwanegol i’r cyngherddau Nadolig / Extra tickets for Christmas concerts

Bydd ebost yn cael ei ddanfon at rieni Meithrin, Derbyn, Bl 1 a 2 am 6:00pm heno fydd yn cynnwys ffurflen ar gyfer archebu tocynnau ychwanegol ar gyfer y Cyngherddau Nadolig. Bydd posib archebu hyd at ddau docyn ychwanegol, ond ni allwn warantu y bydd digon o docynnau i bawb sydd angen rhai ychwanegol gan mai nifer fechan sydd ar gael.

An email will be sent to Nursery, Reception, Year 1 and Year 2 parents at 6:00pm tonight with a link to order additional tickets for the Christmas Concerts. It will be possible to order up to two additional tickets, but we can’t guarantee that there will be enough extra tickets as the number left are limited.