Tocynnau ychwanegol / Extra tickets

Mae ebost newydd ei yrru i rieni a gwarchodwyr Meithrin, Derbyn, Bl 1 a 2 am docynnau ychwnegol i’r cyngherddau Nadolig.

An email has just been sent to Nursery, Reception, Years 1 and 2 parents and carers regarding extra tickets for the Christmas concerts