Tocynnau Cyngherddau Nadolig Meithrin, Derbyn, Bl 1 a 2 / Nursery, Reception, Years 1 and 2 Christmas concert tickets

Nodyn i’ch hatgoffa mai yfory (dydd Mercher 29ain) am 12:00pm yw’r dyddiad ac amser cau ar gyfer archebu tocynnau cyngherddau Nadolig Meithrin, Derbyn, Bl 1 a 2. Danfonwyd ebost gyda manylion a dolen i ffurflen archebu dydd Mercher diwethaf (22ain). Byddwn yn gadael i chi wybod yn fuan os oes tocynnau sbar ar gael.

A note to remind you that tickets for the Nursery, Reception, Years 1 and 2 Christmas concerts need to be ordered by 12:00pm tomorrow (Wednesday 29th). Details and a link to a booking form was emailed last Wednesday (22nd). We will let you know soon if there are any spare tickets available.