Sw Caer / Chester Zoo – Bl.1-Bl.6 / Yr.1-Yr.6

Nodyn Atgoffa / Reminder

Os nad ydych wedi gwneud yn barod, mae angen talu am yr ymweliad i Sw Caer drwy ParentPay erbyn dydd Gwener yma, 12.1.24 os gwelwch yn dda.  Os ydych am archebu pecyn bwyd o gegin yr ysgol, mae’n hanfodol eich bod yn gyrru’r atodiad yn ôl i’r ysgol ac yn talu am y bwyd drwy ParentPay erbyn 12.1.24.  Diolch.

If you haven’t done so already, please pay for the trip to Chester Zoo by this Friday, 12.1.24 through ParentPay.  If you wish to order a packed lunch from the school canteen, it is essential that you return the slip to school and pay for the lunch through ParentPay by 12.1.24.  Thank you.