Sinema/Cinema – Babanod/Infants

Sinema/Cinema

Meithrin, Derbyn, Blwyddyn 1 a 2 / Nursery, Reception, Year 1 & 2

 Fel rhan o weithgareddau’r Nadolig rydym wedi trefnu bod y plant yn cael cyfle i fynd i’r sinema yn Nôl yr Eryrod ar ddydd Llun, Rhagfyr 18fed i wylio’r ffilm ‘Wish’.

Y gost am weld y ffilm yw £5.00.  Ni fydd cyfraniad gwirfoddol yn berthnasol – rhaid talu os am fynychu.  Bydd yr ysgol yn talu am gost y bws fel ffordd o ddiolch i chi am eich cefnogaeth dros y flwyddyn.

Gall y plant ddod ag un paced bach o fferins/byrbryd a diod (dim diod byrlymog).

Talwch drwy ParentPay erbyn y 4ydd o Ragfyr os gwelwch yn dda.

 Meithrin – os nad yw eich plentyn yn aros i’r Meithrin Mwy ar ddiwrnod y trip, a wnewch chi ei gasglu/chasglu o’r ysgol am 12:00pm os gwelwch yn dda.

 

 As part of our Christmas activities we have arranged for the children to visit the cinema at Eagles Meadow on Monday, December 18th to watch the film ‘Wish’.

 The cost of the visit is £5.00.  Voluntary contribution is not applicable to this activity – payment is required if you wish your child to go.    The school will pay the cost of the buses as a thank you for your support over the year.

 The children may bring one small packet of sweets/snack and a drink (no fizzy drinks).

 Please pay through ParentPay by the 4th of December.

 Nursery – if your child isn’t going to Meithrin Mwy on the day of the trip, please collect him/her from school at 12:00pm

 Diolch yn fawr / Thank you