Ymarfer pel droed Bl 5 a 6 / Year 5 and 6 football practice

Bydd ymarfer pel droed i fechgyn a merched Bl 5 a 6 yn cychwyn dydd Iau yma, Chwefror 9fed ar ol ysgol tan 4:30pm. Bydd yr ymarferion yn rhedeg bob yn ail wythnos efo’r ymarferion pel rwyd, felly ni fydd pel rwyd wythnos yma.

Year 5 and 6 boys and girls football practice will begin this coming Thursday, February 9th after school until 4:30pm. The sessions will alternate every other week with the netball practice, therefore there will be no netball this week.