Pêl-rwyd Bl.5+6 / Yr.5+6 Netball

Nodwch os gwelwch yn dda bod diwrnod yr ymarfer pêl-rwyd wedi newid wythons nesaf yn unig.  Bydd yn cymryd lle ar ddydd Mawrth, 7fed Mai (yn lle dydd Iau).  Bydd angen i’r plant ddod â dillad addysg gorfforol i’r ysgol mewn bag os gwelwch yn dda.  Diolch.

Please note that the day of the netball practice has changed for next week only.  It will take place on Tuesday, 7th May (instead of Thursday).  The children will need to bring their P.E. clothes to school in a bag please.  Thank you.