Merched Blwyddyn 2 – Sesiwn ‘Disney Play Makers’ / Year 2 Girls – Disney Play Maker session

At sylw rhieni a gwarchodwyr merched Bl 2 / FAO Year 2 girls parents and carers

Bore dydd Mercher nesaf, Mai 8fed, bydd merched Blwyddyn 2 yn mynd i Barc Colliers yng Ngresffordd i gymryd rhan mewn gwyl hwyl bel droed ‘UEFA Disney PlayMaker’ sy’n cael ei threfnu ar y cyd efo Cymdeithas Bel Droed Cymru. Byddwn yn mynd a’r merched yno ar fws a byddant nol yn yr ysgol erbyn amser cinio. Bydd angen iddynt wisgo dillad addas, gan gynnwys trainers (neu esgidiau pel droed os oes ganddynt rai) a dod a dwr efo nhw mewn potel. Mae fwy o fanylion am y rhaglen isod.

Next Wednesday morning, May 8th, Year 2 girls will be going to Colliers Park, Gresford to take part in a UEFA Disney PlayMaker fun football festival which is being co-arranged with the Football Association of Wales. We will be taking the girls there on a bus and they will be back in school by lunchtime. They will need to wear suitable clothing for playing football including trainers (or football boots if they have a pair) and bring water with them in a bottle. There is further details on the programme below.

https://www.uefa.com/news-media/news/0287-19788a199eeb-c85d9275c900-1000–uefa-and-disney-announce-extension-of-uefa-playmakers-to/