Parcio Eisteddfod yr Urdd dydd Sadwrn / Urdd Eisteddfod Parking on Saturday

Bydd maes parcio’r ysgol ar agor dydd Sadwrn os oes unrhyw un sy’n mynd i Eisteddfod yr Urdd yn Neuadd William Aston am barcio yno.

The school’s car park will be open on Saturday if anyone attending the Urdd Eisteddfod at the William Aston Hall wishes to park there.