Meithrin a Derbyn / Nursery and Reception

Os nad yw’ch plentyn yn mynd i fod yn yr ysgol wythnos yma oherwydd salwch, mae croeso i chi daro mewn i gasglu bag Nadolig eich plentyn.

If your child is not going to be in school this week due to illness, you’re welcome to pop in to school to collect your child’s Christmas bag.