Eisteddfod Cylch yr Urdd / Urdd Area Eisteddfod

Dyddiad Eisteddfod Cylch yr Urdd yw dydd Sadwrn, Mawrth 11eg, yn Ysgol Bro Alun, nid Chwefror 11eg fel nodwyd yn y llythyr aeth ar yr app dydd Llun.

Please note that the correct date for the Urdd Area Eisteddfod is Saturday, March 11th at Ysgol Bro Alun, not February 11th as was on the letter on the app on Monday.