Derbyn, Blwyddyn 1 a 2 / Reception, Year 1 and 2 – Tenis/Tennis

P’nawn Dydd Llun, Gorffennaf 8fed mi fydd hyfforddwyr o’r Ganolfan Tenis yn dod i’r ysgol i roi gwersi tenis i ddosbarthiadau Derbyn a Blwyddyn 1 a 2.  Gofynnwn i’r plant ddod i’r ysgol yn eu dillad ymarfer corff y diwrnod hwnnw os gwelwch yn dda.  Diolch yn fawr.

On Monday, July the 8th the coaches from the Tennis Centre will be giving the Reception and Year 1 and 2 classes a taster tennis lesson.  We ask kindly that the children come to school in their P.E. clothes on that day please.  Thank you