Defnyddio Teams / Use of Teams

Rydym yn ymwybodol fod rhai disgyblion yn cael trafferth defnyddio ‘Teams’ ar gyfer cwblhau gwaith adref. Mae yna ddiweddariad wedi bod i ‘Teams’ a ddylai wneud pethau’n haws; mae canllawiau newydd ar sut i’w ddefnyddio isod.

We’re aware that there are some pupils having issues using ‘Teams’ to complete work at home. ‘Teams’ has recently been updated which might be the reason for this. The updated guidelines below should help pupils when using it.

Canllawiau Teams Guidelines