Cyngerdd Nadolig Bl.1 a 2 – Year 1 & 2 Christmas Concert

Mi fydd perfformiad nos Fercher yn dechrau am 6 o’r gloch.  Gofynnwn yn garedig i chi ddod â’ch plentyn i’r ysgol yn eu gwisg erbyn 5:30 er mwyn dechrau’r perfformiad yn brydlon (os ydy’r ysgol yn rhoi gwisg i’ch plentyn, gallant newid yn yr ysgol).

The performance on Wednesday evening will start at 6 o’clock.  We kindly ask that you bring your child to school in their costumes by 5:30 so that the performance can begin promptly (if the school is supplying the costume, your child may change in school).